STOREMANAGER

Doel van de functie

Eindverantwoordelijk voor het leiden van een filiaal zodanig dat er een optimaal

rendement wordt behaald, de targets behaald worden en dat het team

goed samenwerkt in een commerciële omgeving.

Kernactiviteiten

Management

 • Het geven van leiding aan het team
 • Het motiveren, begeleiden, opleiden, instrueren en aansturen van medewerkers
 • Het controleren van de uitgevoerde werkzaamheden van de medewerkers
 • Verantwoordelijk voor een correcte in-, door- en uitstroom van de medewerkers in
 • overleg met district manager
 • Het plannen van de dagelijkse werkzaamheden en het zorgdragen voor een
 • optimale winkelbezetting
 • Het houden van functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • Het houden van contact met andere Carpetright filialen en de district manager inzake
 • personeel, collectie en voorraad
 • Het zorgdragen voor een optimaal winkelbeeld
 • Het conform regels en procedures beoordelen en afhandelen van klachten inzake
 • van klanten en goederen
 • Het maken van personeelsroosters en stoffeerplanning t.b.v. een optimaal resultaat
 • Verantwoordelijk voor een correcte urenregistratie
 • Het fungeren als vraagbaak voor klanten en medewerkers
 • Het inhuren en aansturen van freelance stoffeerders
 • Het zorgdragen voor een correcte afhandeling van geldstromen
 • Het zorgdragen voor een correcte dag-, week-, maand-, halfjaar- en jaarafsluiting
 • Verantwoordelijk zijn voor een optimaal audit resultaat
 • Het bijhouden van het figurebook
 • Het voeren van werkoverleg

Commerciële taken

 • Verantwoordelijk zijn voor het verdelen en het behalen van de targets, zowel de
 • persoonlijke targets alsmede de filiaalbudgetten
 • Het verwelkomen en proactief aanspreken van de klant
 • Het informeren en adviseren van de klant over de mogelijkheden en de kwaliteit van
 • alle productgroepen en accessoires
 • Het verkopen van alle producten en het afsluiten van de orders
 • Het realiseren van een optimale verkoop van bijproducten en accessoires
 • Het zorgdragen voor een volledige en correcte administratieve afhandeling van
 • bestellingen en met de klant gemaakte afspraken
 • Het berekenen van de benodigde hoeveelheid materialen en bijproducten
 • Het opstellen en actief nabellen van offertes en het behandelen van het
 • offertebestand
 • Het toezicht houden op het naleven van het commerciële concept volgens richtlijnen.
 • Op de hoogte zijn van omgevingsontwikkelingen en concurrentieactiviteiten
 • Het zorgdragen voor een juiste presentatie van de collectie volgens de strategie
 • en op de hoogte blijven van de ontwikkelingen aan de hand van de
 • beschikbaar gestelde informatie.

Overige taken

 • Het openen en sluiten van het filiaal conform de richtlijnen
 • Het beheren en bijhouden van de collectie volgens procedures en richtlijnen
 • Het beheren van de voorraad en het bestellen van artikelen alsmede de
 • administratieve verwerking daarvan
 • De correcte administratieve verwerking van goederenstromen
 • Het naleven en bewaken van procedures en autorisatierichtlijnen
 • Zorg dragen voor orde en netheid in en om het filiaal en in overige ruimtes
 • De volledige administratieve afhandeling van de verwerking van geldstromen,
 • onkostenbonnen, kassa en stock rapporten
 • Het naleven van veiligheidsprocedures onder andere inzake alarm en sleutelbeheer
 • Het tijdig en juist aanbrengen van POS materiaal conform de richtlijnen en
 • marketinginformatie
 • Het lezen en opvolgen van memo’s en de antenne
 • Het naleven van de veiligheid- en gezondheid procedures
 • Het geven van voorlichting en instructies over veilig en gezond werken
 • Het toezien op het veilig en gezond werken door alle medewerkers en het toezien
 • op het juist gebruik van de ter beschikking gestelde persoonlijke
 • beschermingsmiddelen (PBM’s).
 • Het uitoefenen van de functie van bedrijfshulpverlener
 • Het verrichten van alle voorkomende werkzaamheden

Competenties

 • Leidinggeven
 • Managen en motiveren van anderen
 • Klantgerichtheid
 • Servicegerichtheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Overtuigingskracht
 • Vakbekwaamheid
 • Besluitvaardigheid
 • Zakelijk inzicht
 • Plannen en organiseren

Opleiding / werk- en denkniveau

 • MBO3/MBO4/HBO

Ervaring / vaardigheden

 • Minimaal 3-5 jaar relevante werkervaring als leidinggevende in dezelfde branche
 • Commerciële instelling
 • Een uitstekende kennis van de Nederlandse taal in woord en geschrift
 • Kunnen werken onder piekbelasting en tijdsdruk
 • Representatief
 • Nauwkeurig kunnen werken
 • Gevoel hebben voor kleursamenstellingen en materiaalcombinaties
 • Rekenkundig inzicht